من کیس های گرین رو انتخاب میکنم هم به دلیل کارایی خوب و قیمت مناسب و هم به دلیل حمایت از کالای ایرانی.
البته مدل x3 .
بسه دیگه این قدر از کالاهای خارجی استفاده کردیم حداقل کیس رو از خود ایران تهیه...