با شرایط بازار ایران، x3 گرین بهتری کارایی و خنک کنندگی نسبت به قیمت رو میتونه داشته باشه.
اما بدون درنظر گرفتن قیمت، به نظر کیس های cm بهترین ها هستند.