خب گرین یک برند هستش! مثل XFX یا Corsair که خودشون به عنوان مثال تولید کننده پاورهاشون نیستند! میشه خیلی شرکت معروف نام برد که خودشون تولید کننده نیستند! چه در زمینه کیس چه در زمینه پاور و ...

در...