با سلام !

بنده هیچ کاری به ایرانی بودن یا ایرانی نبودن و یا گارنتی ها ندارم ! تمام جوانب یک کیس خوب را در نظر می گیرم و به قیمت ها هم هیچ توجهی نمی کنم و نظر شخصی خودم را عرض می کنم ( بدون هیچ...