اقا چرا کیس Fulmo GT رو قرار دادید تو نظر سنجی؟
خیلی مشتیه...