دوستان بازی زیبای The Agency متاسفانه به دلایل نا معلومی ورودش به بازار به تاخیر افتاده
بعضی از منابع گفتن که دلیلش مشکل باگ های بازیست و بعضی از منابع گفتن که مشکلش رو هنوز سازنده ها نگفتن دلیلش...