یکی از مسائل مهمی که قطعا برای والدین مهم است، محدود کردن امکان دسترسی کودکان به سایتها، عکسها، و بسیاری موارد دیگر است که برای آنها مناسب نیست.
سایت WindowsPhone****er با بررسی رجیستری SDK منتشر...