کیفیت از سر و روی ماسفت ها و خازن ها و دیگر قطعاتش میباره واقعا!
قشنگ میشه باهاش بری جنگ و به عنوان سپر موشکی یا حداقل جلیقه ی ضد گلوله استفاده بشه.
عالی بود.دست بچه های آزمایشگاه درد نکنه.
@};-