کمتر از یک سال روی دستگاه بوده. در حد آکبند
به دلیل عدم هماهنگی با نرم افزار Adobe میخوام بفروشم و Nvidia بگیرم.
جعبه نداره. بهتون مهلت تست میدم.
محدوده نوبنیاد (اراج) هستم.
قیمت 7500

قابل...