عرفان جان

اصولا" چرا باید مشکلی با آپگرید IME بوجود بیاد؟