و چون روان هست

چون پایدار هست

چون از فارسی به خوبی پشتیبانی میکنه (iOS نمیکنه)

چون نوآوری داره (اندروید هنوز تغییر چشم گیری نکرده، فقط رابط کاربریش عوض شده)

چون برنامه نویس ها دارن رو...