ریزیر خیلی بهتر از لاجیتک هست !
راستی نمی خوای برا سیستمت گیمپد حرفه ای بخری ؟