آی جی آی 2
نمره از 10
گرافیک:10
داستان:10
صدا:10
گیم پلی:9
جذابیت:10
34962