شما فقط همین تجربه مایکروسافت رو در نظر بگیری و کارایی ویندوز هشت رو همین خودش نشان دهنده همه چیز هست

جدید ترین پروژه یا همان محصول مایکروسافت هست با کلی امکانات برتر