اولا مادربردهای asus extreme در زمینه ی گیم و اورکلاک مادربرد sniper رو قورت میده.

دوما مادربردهای گیگا از نظر performance/price بدترین برند می باشند.