به نظرم این مادربوردها هرکدوم topترین مادربوردهای هر شرکت هستن و هر کدوم از شرکت ها هیچ کم و کاستی ای برای این محصول خودشون نذاشتن. در گیم مطمئنم اختلاف قابل مشاهده و قابل حسی رو شما احساس نمی کنید،...