خدمت استارتر عزیز عرض کنم که در حالت SLI کارت ها به طور موازی زیر لود نمیرن . برای مثال کارت اول 70 % زیر لود میره و کارت دوم 30 % . واضح است که در این حالت شما ناگهان با افت فریم شدید و سپس افزایش...