من ios رو زدم
درسته 8 پتانسیل بالایی برای حضور در بازار تبلت ها داره اما این پتانسیل رو از modern UI همون متروی اسبق میگیره
modern UI هم کامل نیست خیلی از برنامه ها برای Modern UI نیستند و شما باز...