من هیچ وقت نتونستم جذب این بازی بشم !

نمیدونم من استراتژی ها و first person و third person های سخت تر از این را هم بازی کردم ولی نمیدونم مرحله اول بازی خیلی برام سنگینه و انگار انبوه از اطلاعات...