دوست عزیز

برای رید صفر به دفترچه ی مادربرد مراجعه کنید

پله پله توضیح کامل داده.