سلام
بنده سیستمی میخواستم تهیه کنم برای دو نرم افزار نامبرده با حداقل بودجه ممکن. ممنون میشم مشاوران راهنمایی کنن.