خیلی خیلی خیلی منونم بابت اموزش خیلی خوب ودقیقتون منیه لبتاب قدیمی داشتم چند سالی بود کنار انداخته بودم ویندوزش بالا نمیامد سیدی رامش خراب و یو اس بی رو هم پشتیبانی نمیکرد برا نصب ویندوز با روشی که...