لینوکس خیلی خوبه ! ولی ما توی ایران وقتی که میتونیم به راحتی از ویندوز و برنامه هاش استفاده کنیم خیلی نباید خودمون رو درگیر اجرای برنامه های ویندوزی توی لینوکس بکنیم ، چون برنامه ها با کیفیت بهتری...