دلم برای رنگ سبز تنگ میشه ): رنگ قرمز خیلی کلیشه ای شده ... من یک سول برام ایجاد شده ! ما کدوم گرافیک رو میتونیم 4 WAY SLI کنیم روی این مادربورد ؟ تا اونجا که میدونم تنها گرافیکی که 4 Way SLI...