خداییش گوشی خوبی هست ولی مگه میشه از امکاناتش استفاده کرد بخاطر شیلتر