دوست عزیز طبق قانون شماره 2 بخش بازارچه ، لطفاً هرچه سریعتر عکس محصول را طبق قانون اصلاح فرمائید :

2- نام کاربری، نام انجمن سخت افزار و تاریخ روز را در یک برگه سفید به صورت دست نوشته بنویسید...