سلام
يکي از دوستان من مي خواهد سيستمي براي اجراي اين سه نرم افزار که در بالا گفتم تهيه کند البته فقط کيس. ممنون مي شوم دوستان پيشنهادهاي خود را ارائه نمايند.