تو این رنج مدلی موجود نداره ........

ASUS TP550LD
هست 125 تومن گرون تر ..........