دوست عزیز از یک گجت هوشمند بیشتر از 1 روز کار در شرایط عادی انتظار نداشته باشید

متاسفانه مشکل اساسی گوشی های هوشمند باطریه(همه بخش هاش سریع پیشرفت کردن به جز این )
زود خالی کردن باطری 2 نوع هست :...