دوست عزیز شما که کپی میکنی جسارتا اگه میشه لینک عکسهارو درست کنی !چون پ ی -لتر هستن!