جواد جان,این بهترین خبری بود که در تمام طول مدتی که در فروم بودم شنیدم ! من به خاطر اینکه این Assassin's Creed رو بازی کنم خونم رو می فروشم تا پول یه کارت گرافیک توپ انویدیا رو جمع کنم ! حالا می...