باسلام دوستان میخواستم بدونم توانایی ایhd4600وr7در7850mdچقدراست وبرای اجرای بازی ها درچه جزیاتی مناسبه وr7باکدوم کارت ازamdتلفیق میشه.