یاسر جان ، در Google I/O امسال ، بی شک شاهد دو چیز خواهیم بود : یکی نسخه جدید تبلت نکسوس و دیگری عینک گوگل که پیشرفت های قابل توجهی نسبت به قبل پیدا کرده است .