درود

هیچ کدوم بدرد نمی خورن، ولی بستگی به شرایط شما و محیطی که استفاده می کنید داره.

امکان خرید کارت گرافیک جدید دارید؟

مشخصات سیستم تون بنویسید.

قطعا 6770 انتخاب می کنم. به خاطر معماری...