فن کوگاربهترازاین مدل هست این مدل کارایی خوبی داره ولی کمی جنس بدنه اش ضعیف بررسی کلی فن های کیس در همین فروم این مطلب رو بیان کرده برای کولر هم چقد بودجه دارین