اگر هر دو سری U باشن حتی از i5 نسل 7 هم بهتره.
دسته دوم مخصوصا لپ تاپ باید خیلی قیمتش پایین باشه تا ارزش داشته باشه.