در هر حال سونی میزنه xbox رو پودر میکنه (( متاسفانه معیار قیمت باعث شد ps3 یه ذره دیرتر به xbox برسه (از نظر فروش و محبوبیت ) ))
یکی از دلایل اصلی محبوبیت xbox نسبت به سونی قیمت بازی هاش بود -- به...