آیفون ایکس فوق العادس و بهتون پیشنهاد میکنم که بگیرین ولی پیشنهاد نمیکنم آیفون ۷ رو با ۸ عوض کنید چون هیچ فرقی نداره فقط پشتش از شیشه ست