سلام...مانیتور من 75 هرتز هستش میخواستم بپرسم آیا تو بازی کارت کرافیک 100 فریم بده یا بالاتر روی مانیتور فشار میاد؟ یا روی سیستم فشاری یا مشکلی بوجود میاد می خواستم بپرسم چون یه جا دیدم واسم سوال...