اکثرا تو بازار ایران اجناس چینی هستند اما حتی اگر چینی گیرت بیاد اکثر برندها( نه نو نیم ها-بدون نام ها ) خوبن نه واسه اینکه برندن بلکه به خاطر اینکه تو اکثر شهرها نمایندگی دارن در صورت خرابی یا نیاز...