سلام دوست عزیز!
این رو تونستم با یکم تغییر از روی لوگوی یکی از کیس هاشون درست کنم.
امیدوارم به دردتون بخوره50497