آقا علیرضا عزیز ! شما که در انتخاب محل صحیح ایجاد تاپیک شک دارید ، قبل از ایجاد تاپیک از مدیران انجمن محل صحیح رو برای موضوع مدنظرتون بپرسید !
تاپیک منتقل و اخطار ثبت شد !
به امید دقت و...