قاعدتا ما هم بودیم میگفتیم با یه تلویزیون دیگه چک کنید و شما هم این کارو انجام دادین. مورد دیگه ای به ذهن نمیرسه.