کاهش سرعت بخاطر نویز EMF یا نویز الکترومغناطیسی هست. خود مودم برای جلوگیری از قطعی مجبوره اینکار رو انجام بده تا اتصال حتی با نویز زیاد هم قطع نشه. این نوع نویز هم بیشتر بعد از ظهر و زمانی که روبه...