سلام مادربردهای ایسوس وارد بازار شده ولی خبری از msi نیست چرا انحصاری شده و قیمتها بالا رفته