دوستان دیروز به یک سایتی برخورد کردم که سرویس های جالبی داشت. این سایت متعلق به System Requirements Lab است و کار اصلیش نشون دادن مشخصات سیستم شماست.

بدین صورت که وارد بخش My Computer Details می...