سلام
مشخصات و مدل مادم
سیم کارت مورد استفاده
مشخصات گوشی