الان که قحطی مودم شده.
قیمت اون مودم حدود 1300 هست.