سلام.
من مودم هایی رو که تمامی اپراتور ها رو پشتیبانی میکنن پیشنهاد میکنم. چون برای مثال ایرانسل تو شهر ما افتضاحه و همراه اول خوب، من تو تهران هم میرم و در اونجا از ایرانسل استفاده میکنم چون بهتره....