در شبکه های وسیع(دامین) از سرویس wds ویندوز سرور استفاده میشه که بوت هر کلاینت بروی کارت شبکه قرار دارد و نصب بوسیله answer file و کاملا اتوماتیک از طریق سرور انجام میشه که فکر نمی کنم شما از این...